THE LARGEST

 ONLINE MARKETPLACE OF

VIETNAMESE ORIGINAL Products & Brands

Hướng dẫn thanh toán:

Mekongon.com hỗ trợ các phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán bằng Paypal/ Visa/ Credit Cards: áp dụng cho các tài khoản có liên kết với Ví Paypal/ Visa/ Credit Cards hoặc tài khoản ngân hàng có liên kết với Paypal/ Visa/ Credit Cards

Lưu ý:

Mekongon.com tuyệt đối không hỗ trợ cho những giao dịch sử dụng các hình thức thanh toán khác không được liệt kê ở trên hoặc giao dịch ngoài Mekongon, như chuyển khoản hoặc đặt cọc,..v..v. Mekongon sẽ có biện pháp xử lý nếu phát hiện hành vi gian lận hoặc giao dịch ngoài làm ảnh hưởng đến quyền lợi Người dùng trên Mekongon.