THE LARGEST

 ONLINE MARKETPLACE OF

VIETNAMESE ORIGINAL Products & Brands

1. GIỚI THIỆU

1.1.  Chào mừng quý khách đến với nền tảng Mekongon.com (bao gồm website và ứng dụng di động MekongOn) được vận hành bởi Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Trực Tuyến F5 và các công ty liên kết (gọi riêng và gọi chung là, “MekongOn”, “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”). MekongOn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các nền tảng MekongOn (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung Các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là “Các Dịch Vụ”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà quý khách đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp quý khách hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về quý khách, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp quý khách đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của quý khách.

1.2.  “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

1.3.  Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, quý khách xác nhận và đồng ý rằng quý khách chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây quý khách đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách như mô tả trong đây. NẾU quý khách KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA quý khách NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

2. KHI NÀO MEKONGON SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1.  Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về quý khách:

a. khi quý khách đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

b. khi quý khách gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

c. khi quý khách ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa quý khách với chúng tôi, hoặc khi quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

d. khi quý khách tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

e. khi quý khách sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi quý khách tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;

f. khi quý khách thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

g. khi quý khách cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

h. khi quý khách đăng ký tham gia một cuộc thi;

i.  khi quý khách gửi dữ liệu cá nhân của quý khách cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách.

3. MEKONGON SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1.  Dữ liệu cá nhân mà MekongOn có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

a. họ tên;

b. địa chỉ email;

c. ngày sinh;

d. địa chỉ thanh toán;

e. tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

f. số điện thoại;

g. giới tính;

h. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.

i.  bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi như thế nào; và

j.  dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2.  quý khách đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và quý khách đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được quý khách cung cấp.

3.3.  Nếu quý khách đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Nền tảng của chúng tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội của quý khách (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của quý khách với Tài khoản Mạng Xã hội của quý khách hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội MekongOn nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về quý khách mà quý khách đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của quý khách tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của quý khách theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

3.4.  Nếu quý khách không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, quý khách có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung trong mục “quý khách có thể rút lại sự cho phép xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin quý khách đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?” dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách có thể ảnh hưởng đến việc quý khách sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu quý khách không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của quý khách

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1.  Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của quý khách gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về quý khách, được một máy chủ web ghi lại khi quý khách sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của quý khách, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà quý khách đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của quý khách) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của quý khách. Nếu quý khách đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của quý khách. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

4.2.  Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của quý khách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, …. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà quý khách yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến quý khách dựa trên vị trí của quý khách hoặc cho phép quý khách chia sẻ vị trí của quý khách cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, quý khách có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của quý khách thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu quý khách có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của quý khách, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của quý khách. 

5. COOKIES

5.1.  Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và Các Dịch Vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của quý khách, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của quý khách và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung quý khách đã chọn đối với các trang mua sắm quý khách đã xem, hoặc các game quý khách đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của quý khách và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

5.2.  quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu quý khách thực hiện thao tác này quý khách có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

6. XEM VÀ TẢI CÁC NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO

6.1. Do khi quý khách xem các trang trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, khi quý khách xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào các phần mềm khác trên Nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, phần lớn các thông tin giống nhau sẽ được gửi đến cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v…); nhưng, thay vì các lượt xem trang, thiết bị của quý khách gửi đến chúng tôi thông tin về các nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt trên các Dịch vụ và Nền tảng và thời gian.

7. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

7.1.  Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

a. để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của quý khách với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của quý khách với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

b. để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc quý khách sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các sở thích của quý khách), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của quý khách với chúng tôi;

c. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho quý khách về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

d. để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

e. để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

f. để nhận dạng và/hoặc xác minh;

g. để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

h. để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của quý khách, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) quý khách hoặc thay mặt quý khách;

i.  để liên hệ với quý khách hoặc liên lạc với quý khách qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của quý khách với chúng tôi hoặc việc quý khách sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho quý khách liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. quý khách xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho quý khách, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về quý khách để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

j.  để thông báo cho quý khách khi một người dùng khác đã gửi cho quý khách một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho quý khách trên Nền tảng;

k. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức quý khách sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của quý khách;

l.  để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng khảo sát, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của MekongOn;

m.   vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho quý khách qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà MekongOn có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. quý khách có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của quý khách để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

n. để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của bất kỳ điều luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý của bất kỳ khu vực nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đáp ứng các yêu cầu tiết lộ thông tin theo quy định của bất kỳ điều luật nào áp dụng cho MekongOn hoặc các công ty hay công ty liên kết của nó;

o. để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

p. để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

q. để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của MekongOn;

r.  để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc quý khách sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của quý khách với chúng tôi, và cho dù có nghi ngờ về những hoạt động bên trên hay không;

s. để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của quý khách, cho dù là trong hay ngoài khu vực của quý khách;

t.  để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến MekongOn như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của MekongOn như một bên tham gia hoặc liên quan đến MekongOn và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của MekongOn như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

u. bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho quý khách tại thời điểm xin sự cho phép của quý khách.

(gọi chung là “Các Mục Đích”).

7.2.  Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của quý khách, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của quý khách là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

8. MEKONGON BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

8.1.  Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của quý khách trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của quý khách khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu quý khách ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của quý khách được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của quý khách một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho quý khách.

9. MEKONGON CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ KHÁCH TRUY CẬP CHO CÁC BÊN BÊN NGOÀI HAY KHÔNG?

9.1.  Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù ở bên trong hay bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hoặc thay mặt chúng tôi hoặc khác, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

a. công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;

b. nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;

c. người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của MekongOn, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân MekongOn lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà MekongOn hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

d. bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách vì một hoặc nhiều Mục Đích

9.2.  Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các vấn đề khác, chia sẻ thông tin thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng cũng như việc sử dụng Các Dịch Vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của quý khách hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về quý khách.

9.3.  Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách mà không cần sự đồng ý của quý khách, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

9.4.  Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của chúng tôi.

10.  THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Các Dịch Vụ này không dành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 10 tuổi, bất kỳ phần nào của Nền tảng của chúng tôi hoặc Các Dịch Vụ khác cũng không dành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 10 tuổi.

11.  THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

11.1. Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của quý khách, để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc quý khách sử dụng Nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của quý khách) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc quý khách sử dụng Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của quý khách với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

11.2. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho quý khách sử dụng bởi Nền tảng hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của quý khách, chẳng hạn như tên, ID người dùng của quý khách, Địa chỉ IP của thiết bị của quý khách hoặc thông tin khác chẳng hạn như game quý khách đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây quý khách có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho quý khách bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu quý khách cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của MekongOn. quý khách nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

12.  LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

12.1. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ quý khách CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của quý khách được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi quý khách đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của quý khách, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân quý khách cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

12.2. Nhằm cung cấp cho quý khách giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

12.3. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho quý khách và do đó quý khách tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

13.  LIỆU MEKONGON SẼ GỬI THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH RA NƯỚC NGOÀI?

Dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin của quý khách có thể được gửi đến, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của quý khách. Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được xử lý ở Việt Nam, các máy chủ của chúng tôi được đặt ở đó và cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi được vận hành ở đó. MekongOn sẽ chỉ gửi thông tin của quý khách ra nước ngoài tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

14.  QUÝ KHÁCH CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN QUÝ KHÁCH ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

Rút Lại Sự Đồng Ý

14.1. quý khách có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email support@mekongon.com.

14.2. Tuy nhiên, việc quý khách rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho quý khách, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của quý khách và/hoặc hợp đồng của quý khách với chúng tôi.

Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

14.3. Nếu quý khách đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân quý khách có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu quý khách chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân quý khách có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ quý khách để xác định danh tính của quý khách cũng như bản chất yêu cầu của quý khách để có thể giải quyết yêu cầu của quý khách. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của quý khách bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ email support@mekongon.com.

14.4. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho quý khách để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của quý khách. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của quý khách trừ phi quý khách đã đồng ý đóng phí.

14.5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

15.  THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@mekongon.com.